השכרות

השכרות (18/08/2019 20:33)

בקיבוץ מזרע משכירים שטחי מסחר ותעשיה

 

אחראית השכרות-טלי קוגאוס

 

talik@mizra.co.il