רכב שלמה 

שלמה רכב (לנדקוטש)

בן שלום ואטיל-בלימה

נולד ב-ח’ באייר תרס”ג – 05.05.1903 בלבוב (פולין. כיום באוקראינה).

נפטר ב –י”ב בסיון תשכ”ג – 04.06.1963 במזרע.

עלה לארץ ב – 1929.

נשוי לבלהה.

 

כבר בנעוריו, התבלט בקן בלבוב ברצינותו ובתבונתו. כמדריך, היה מקובל ואוהב על חניכיו. משנבחר להנהגה הראשית, העמיקה השפעתו החינוכית. הוא לחם למען קירוב בני-הנוער לתרבות היהודית ולדרך ההגשמה העצמית החלוצית.

בשנת 1929 עלה שלמה ארצה, למחנה הקיבוץ בנס-ציונה. כעבור חדשים מועטים, יצא עם פלוגת-העזרה למזרע. כאן נרקמת ראשית השותפות העתידה להולך לאיחוד קבוצת מזרע עם קיבוץ עליה ב’ מנס-ציונה.

שלמה היה שגרירם הנאמן של חסידי-האיחוד.

בשנת 1935, יצא שלמה בשליחות התנועה לגליציה. כחבר משלחת הקיבוץ הארצי, השתתף שלמה בוועידה העולמית של “השומר הצעיר” בקונגרס הציוני ה–19 בלוצרן.

בראשית 1937 חזר ארצה, אחרי ששליחותו הוכתרה בהצלחה. עם שובו נקרא לפעילות במזכירות הקיבוץ הארצי.

הוא יסד את ארכיון-התנועה וקבע את דפוסיו. כמו כן, היה שלמה בין חלוצי ההוראה הרעיונית בסמינר התנועה בגבעת-חביבה.

שלמה לקה במום-לב מלידה. על-אף בריאותו הרופפת, התמיד בתלמודו, הוא ניחן בחוש של היסטוריון ובמחקריו הצטיין ביושרו, בעמקותו ובהיקף ידיעותיו.

בשנת 1953, פרסם את חיבור “השומר הצעיר – מתנועת-נוער לקיבוץ הארצי”. הוא היה אחד העורכים הראשיים של “ספר השומר הצעיר” ונמנה עם מערכת “ספרית הפועלים”. בנוסף, הירבה לפרסם מאמרים וכתבות על מפלגות בישראל, עיקר-מעייניו הקדיש לחקר תנועת-הפועלים הארצישראלית. כמו-כן, היה בין עורכי “כתבי בורוכוב” וערך את המדור “תנועת-הפועלים היהודית” ב”אנציקלופדיה למדעי-החברה”.

פעילותו הענפה וארוכת-השנים, לא הרחיקה אותו  מן המגע הער והחם עם הקיבוץ, בו היה מעורה וידע על כל הנעשה בו. גם בגבור מחלתו, התמיד שלמה ביצירתו. מעולם, לא יכלה מחלתו לאיתנות-רוחו, לסבר-פניו ולשלוותו.

עד סוף-ימיו היה נאמן לחזון לאורו חי חינך ופעל.

בשנת 1963, פקד אותו לפתע המוות. הקיבוץ הארצי הנציח את זכרו, בקראו את ארכיון השומר הצעיר במרחביה על שם שלמה רכב. סמינר גבעת-חביבה ו”ספריית-הפועלים”, בשיתוף עם קיבוץ מזרע, הוציאו לאור ספר “מבחר כתובים”.

בספרית-מזרע נמצא מדור הנושא את שמו ובו שמורים ספריו.

 

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן